Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘itxinape estatutos’

Itxinape M.T

Kirol taldeak eta elkarteak zuzentzen dituen 163/2010 dekretuaren onarpena dela-eta, gure estatutuak aldatzera eta dekretu honetara egokitzera behartuta gagoz.

Aldaketa gehienak 4/2005 legearen egokitzearen ingurukoak dira; hau da, gizon eta emakumeen arteko berdintasunari begirakoak, teknologia berrien sarreraren gainekoak eta federazioen zein beste entitateen gehiegizko interbentzionismoa baztertzeagaz loturikoak.

Lan dokumentuaren oinarria gaur egungo estatutuak dira. Gorriz dagoz dekretuak ezartzen dituen barrikuntzak eta marra bategaz dekretuan agertuten ez dena. Batzuetan, ez dira bateraezinak eta eutsi ahal jake, holan erabakitzen bada geituriko batzarrean.

Proposamenak egin gura dituen bazkideak idatziz egin ahal izango ditu web orrian. Horretarako atzenengo eguna maiatzaren 24a izango da.

Estatutu Berriak

Con motivo de la aprobación del decreto 163/2010 que regula los clubes deportivos y agrupaciones deportivas, nos vemos obligados a modificar  nuestros estatutos y adaptarlos a este decreto.

Básicamente la mayoría de las modificaciones se refieren a la adaptación a la ley 4/2005 para la igualdad de Mujeres y Hombres, a la incorporación de nuevas tecnologías y eliminar el excesivo intervencionismo de Federaciones de rango superiora base del documento de trabajo son los estatutos actuales.

En rojo aparecen las novedades que aporta el decreto y tachado lo que no aparece en el decreto. En algunos casos, no son incompatibles y se pueden mantener, si así lo decide la asamblea convocada al efecto.

Los socios y socias que quieran hacer propuestas, podrán hacerlo por escrito en la página Web teniendo como fecha límite para hacerlas el 24 de mayo del presente.

Nuevos_estatutos

Read Full Post »